Veerkracht en perspectief

Mensen en organisaties hebben veel veerkracht in huis. Als er zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen dan komt het er op aan voldoende reserves te hebben. En soms lukt dat niet. De Essenburgh kan helpen om de draad weer op te pakken en de veerkracht weer op het juiste niveau te krijgen. Maar we zorgen er bovenal voor dat mensen en organisaties weer vitaal worden. We combineren in ons werk de meest recente inzichten uit hersenonderzoek met onze kennis van de sociale psychologie. Hoe we dat doen kunt u bijvoorbeeld lezen in ons recente artikel over de ontwikkeling van veerkracht.