Opvang na ingrijpende gebeurtenissen

Rampen, geweld, bedrijfsongevallen, calamiteiten: Ingrijpende gebeurtenissen hakken erin. Professionals die verantwoordelijk zijn voor communicatie met - of opvang van - slachtoffers of collega's moeten dan het hoofd koel houden, maar ook zij zijn gewoon mensen. Ingrijpende gebeurtenissen kondigen zich veelal niet vooraf aan en dus geldt ‘als het moment daar is dan moet je er staan’!