TRAININGEN VOOR (EN OVER) FAMILIERECHERCHEURS

De gevolgen van ernstige geweldsdelicten voor slachtoffers en nabestaanden zijn zeer ingrijpend. Daar komt bij dat in meer dan 60% van de zaken de dader afkomstig is uit de eigen kring. Een goede uitwisseling met de nabestaanden van wat er precies is voorgevallen heeft een hoge prioriteit. De vraag is wel: welke informatie geef je door als politie en welke juist niet. En: wanneer vertel je wat? Andere factoren die voor veel onrust kunnen zorgen, zijn de directe omgeving van het slachtoffer en de (sociale) media.

De Essenburgh biedt verschillende trainingen aan:

- Basisopleiding Familierechercheurs: een intensieve en inspirerende opleiding!

Familierechercheurs: grootschalige calamiteiten en rampen, voor ervaren familierechercheurs

Training 'coachen van familierechercheurs' voor teamleiders en tactisch coördinatoren.

 

Basisopleiding Familierechercheurs

De Essenburgh en SPV organiseren dit voorjaar weer een 4 daagse basistraining voor familierechercheurs.Tijdens de vierdaagse training oefent u de verschillende vaardigheden die een familierechercheur moet beheersen door middel van realistische oefeningen. Er is aandacht voor de familiecontext, het recherchewerk en de communicatie met partners zoals slachtofferhulp en het Openbaar Ministerie. De training is ontworpen door de Essenburgh en SPV  en volledig aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en eisen van 2015.

Waar: Kasteel De Essenburgh, Hierden
Wanneer: datum op aanvraag
Kosten: € 1195,00 (training) + € 465 (verblijf in Kasteel De Essenburgh)
  
 
 

Familierechercheurs: grootschalige calamiteiten en rampen

Ervaren familierechercheurs zullen veel baat hebben bij de verdiepingstraining ‘grootschalige calamiteiten en rampen’. Door de omvang van die calamiteiten en rampen zijn de emotionele gevolgen voor nabestaanden en slachtoffers veelal dimensies groter. Het is gewoon ‘meer, anders en buitengewoon’ in droevige en emotionele situaties. Dat vergt veel van de familierechercheur.
 
Steeds meer komt het besef dat rampen en grootschalige calamiteiten niet altijd zijn te voorkomen. Sterker nog: rampen zullen altijd plaatsvinden, alleen het moment wanneer is niet bekend.
 
Via veiligheidsmaatregelen trachten instellingen en organisaties controle te krijgen over de gevoelens van angst en onzekerheid. Een anticiperende strategie.
De Essenburgh is voorstander én promotor van de op veerkracht gerichte strategie die overigens perfect aansluit op de anticiperende strategie. Door samenwerking met burgers is deze ‘veerkracht strategie’ uiterst succesvol gebleken.
 
De training familierechercheurs 'grootschalige calamiteiten en rampen'
Waar: Kasteel De Essenburgh, Hierden
Datum: op aanvraag
Kosten: € 295,00 per persoon inclusief koffie/thee en lunch
  
Inschrijven en/of aanvraag informatie
 
 

Training Coaching voor teamleiders en tactisch coordinatoren van Familierechercheurs

Een goede coach is goud waard
De rol van familierechercheur is primair: de schakel tussen familie en leiding van een onderzoeksteam. De familierechercheur is bekend met het begeleiden van personen, een band op te bouwen, informatie te verstrekken en voorlichting te geven over het opsporingsonderzoek. Deze onderdelen komen ter sprake tijdens de training voor teamleiders en tactisch coordinatoren. Om scherp te stellen waar het om gaat. Maar ook de rol en verantwoordelijkheid van de teamleider en tactisch coördinator wordt volop aandacht gegeven. Verder wordt informatie gegeven over de ketenpartners en de meest recente ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de casemanagers van Slachtofferhulp. Er wordt veel gewerkt met dagelijkse praktijksituaties.
 
Tijdens het middagprogramma is er veel aandacht voor de rol als coach. Daarnaast is er informatie over het briefen, de debriefing, de valkuilen en opstekers. Met medewerking van acteurs worden praktijksituaties nagebootst.
 
De training 'Coaching voor teamleiders en coordinatoren Famlierechercheurs'
Waar: Kasteel De Essenburgh, Hierden
Datum: op aanvraag
Kosten: € 295,00 per persoon inclusief koffie/thee en lunch
 
Inschrijven en/of aanvraag informatie