OPVANG EN NAZORG BIJ RAMPEN EN CALAMITEITEN

Bij rampen en calamiteiten zijn de mensen van de witte kolom ter plekke om hun werk te doen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van de GHOR en medewerkers Psychosociale Opvang bij Rampen. Deskundigen die alles in het werk stellen om zaken helder te gaan krijgen en die dan ook alles weten van afstemming en protocollen.
 
Deze werkzaamheden zijn echter mensenwerk in een onverwachte situatie die veelal beladen is met emoties. Zelfredzaamheid en veerkracht zijn de sleutelwoorden om goed het werk te kunnen doen, nu en later. 
 
In de visie van De Essenburgh is preventie psychotrauma méér dan de psychologische opvang van getroffen individuen. Het gaat juist om het managen van sociaal psychologische processen op maatschappelijk en organisatieniveau.
 
De training 'Opvang en nazorg bij rampen' is een maatwerk training die in overleg met de opdrachtgever tot stand komt. De kosten voor deelname aan een 1-daagse training, inclusief koffie/thee en lunch bedragen bijvoorbeeld € 295, - per persoon.
 
 
Inschrijven en/of aanvraag informatie