SLACHTOFFERHULP VOOR MEDEWERKERS VAN POLITIE EN JUSTITIE

Vertrouwen uitstralen
Slachtoffers zijn vaak beschadigd in het vertrouwen in een rechtvaardige samenleving. Er is hen iets aangedaan en dat doet pijn. Door als slachtoffer niet goed om te gaan met verwerking kan er op langere termijn beschadiging optreden. Slachtoffers hebben erkenning van de samenleving nodig om het vertrouwen weer te herstellen. En dat is een lastig begin. Want de omgeving en het slachtoffer zelf hebben nogal eens de neiging de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis bij zichzelf te leggen.
 
In de training van De Essenburgh staat een respectvolle bejegening en ondersteuning van slachtoffers centraal. Waarom? Omdat in onze visie op die manier het zelfvertrouwen weer terug kan komen.
 
Trainingen voor politie en justitie
Speciaal voor medewerkers van politie en justitie biedt De Essenburgh trainingen waar een juiste benaderingswijze centraal staat. Onderwerpen zijn onder andere: wat betekent het om slachtoffer te worden van een misdrijf en de rol van emoties tijdens en na de gebeurtenis.
 
De Training Slachtofferhulp en slachtofferzorg zijn maatwerktrainingen. Dat wil zeggen dat de trainingen in samenspraak met de organisatie worden uitgewerkt. 
 
Inschrijven en/of aanvraag informatie