Omgaan Met Ingrijpende Gebeurtenissen | De Essenburgh

OMGAAN MET INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

Ingrijpende gebeurtenissen hakken er in. Iedereen kan te maken krijgen met vermissing, suïcide of geweld. Professionals die tijdens hun werk te maken hebben met slachtoffers moeten daar oog voor hebben, terwijl ze tegelijkertijd het hoofd koel moeten houden, omdat ze hun werk moeten doen. De Essenburgh biedt de volgende trainingen aan voor politie en hulpverleners:

- Omgaan met de dood (voor forensisch onderzoekers)

- Omgaan met vermissing

- Omgaan met (nabestaanden van) suïcide