VEERKRACHT EN PERSPECTIEF

 
Ieder mens heeft natuurlijke veerkracht, alleen zit die soms wat diep weggestopt. Veerkracht heeft men nodig tijdens en ná een confrontatie met een ramp, een calamiteit of een persoonlijk drama - wat minstens even heftig kan zijn als een grootschalige ramp of calamiteit.
 
De deskundigen van De Essenburgh trainen vaak ook professionals die als gevolg van hun werk anderen moeten kunnen ondersteunen. Daarvoor kunnen we verschillende ‘gereedschappen’ inzetten. Onze up-to-date trainingen en workshops, onze inspirerende trainers en ons gevoel. Dat alles in de mooie omgeving in en rondom het kasteel De Essenburgh.
 
Particulieren, hulpverleners, professionals en leidinggevenden, voor allen is het van belang dat ze deskundig en betrokken handelen vanuit de vraag: hoe mobiliseer je de veerkracht van degenen die met ingrijpende gebeurtenissen te maken hebben? Onderstaande figuur geeft aan wat de uitgangspunten van onze trainingen zijn.