VERLIES EN ROUW OP HET WERK

Inzicht helpt
 
Ieder mens krijgt privé en in de werksituatie te maken met verlies en rouw. Elk jaar verliezen 235.000 werknemers een geliefde. Natuurlijk volgt een periode van rouw. Rouwen is geen ziekte, maar de ziekteverzuimcijfers zijn enorm: ruim 40% van de werknemers meldt zich na verloop van tijd ziek. In totaal verliest zelfs 7% zijn of haar baan. Een omvangrijk probleem, economisch én maatschappelijk.
 
Uit onderzoek naar het ondersteunen van rouwenden op het werk blijkt dat leidinggevenden weinig inzicht hebben in de rouwverwerking en de ondersteuningsmogelijkheden van medewerkers. Doordat leidinggevenden niet weten welke ‘signalen’ herkenbaar zijn, kunnen ze niet adequaat handelen. Goed personeelsbeleid heeft ook te maken met het aanreiken van de juiste tools om medewerkers te kunnen helpen in verschillende situaties. Goede hulp bij een rouwverwerking draagt absoluut bij aan een betere organisatiecultuur.
 
De training 'Verlies en Rouw' op het werk is een maatwerktraining. Dat wil zeggen dat de training en het programma in samenspraak met de organisatie wordt uitgewerkt. De trainingsdata worden ook in overleg vastgesteld.  
 
 
Inschrijven en/of aanvraag informatie